Το M4D, ως συντονιστής του έργου «ΧΡΩΜΑΤΑ», βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) απο τις 9 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2023. Η ομάδα M4D, σε συνεργασία με άλλους εκπροσώπους του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), είχε παρουσία στο περίπτερο 7, μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) σε 3, συνολικά, περίπτερα.Ανάμεσα σε χιλιάδες επισκέπτες, το περίπτερο 7 υποδέχθηκε τον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), κ. Στάθη Κωνσταντινίδη. Ο υφυπουργός, αφού εκδήλωσε ενδιαφέρον για την ψηφιοποίηση των κτιρίων, έζησε την εμπειρία εικονικής πραγματικότητας (ΕΠ) του έργου «ΧΡΩΜΑΤΑ». Ο σκοπός του εν λόγω έργου είναι η δημιουργία νέων εργαλείων για την ψηφιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, συγκεκριμένα μέσω της ανάπτυξης της αντίστοιχης πλατφόρμας, καθώς και ενός Εργαλείου Σύνταξης για τη δημιουργία περιβάλλοντος ΕΠ. Ο σχεδιασμός, λοιπόν, και η υλοποίηση μιας διαδραστικής πλατφόρμας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, που ενσωματώνει υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τεχνικές υπολογιστικής όρασης, εργαλεία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, μηχανές αναζήτησης ιστού και μεθόδους σημασιολογικής μορφοποίησης αποτελεί τον βασικό άξονα υλοποίησης του έργου. Η εικονική αυτή εμπειρία που προσέφερε στο κοινό το έργο «ΧΡΩΜΑΤΑ» αφορούσε στο πιλοτικό σενάριο «Θρακιώτικος Γάμος», το οποίο αναπτύχθηκε με τα προαναφερθέντα εργαλεία.