Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ρόλου των βιντεοπαιχνιδιών στο σύγχρονο πολιτιστικό περιβάλλον, η ομάδα του M4D/ΙΠΤΗΛ/EKETA παρουσιάζει ένα νέο τριετές ευρωπαϊκό έργο, το i-Game, το οποίο συντονίζει. H εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2024, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Γενικός στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει μια συμπεριληπτική πλατφόρμα ανάπτυξης παιχνιδιών ανοιχτού κώδικα, που θα διευκολύνει τη συνδημιουργία τους από διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη, σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς και βιομηχανίες (CCSI), για την ενίσχυση της καινοτομίας με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή και βιωσιμότητα.

Η συνεργατική πλατφόρμα θα στηρίξει την κοινότητα του έργου, πέρα από την προσφορά πληθώρας ψηφιακών εργαλείων, στον καθορισμό, το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχέσεων, συνεργασιών και παιχνιδιών. Βασικά στοιχεία ώστε εν τέλει η πρωτοβουλία να μετατραπεί σε ένα οικοσύστημα στο οποίο οι συμμετέχοντες βρίσκουν κίνητρα και έμπνευση, συνδέουν τους προσωπικούς στόχους με αυτούς των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών και μοιράζονται την παραγόμενη γνώση.

Τα βασικά χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από τις υπάρχουσες πλατφόρμες ειναι η ενσωμάτωση εξηγήσιμης τεχνητής νοημοσύνης και η εστίαση στη συμπερίληψη υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Άλλωστε, μόνο ένα σχέδιο που αντιστέκεται σε χειραγωγικά μοτίβα, σέβεται το απόρρητο των δεδομένων, ενθαρρύνει τον συνσχεδιασμό και είναι προσβάσιμο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να συμβάλει στην προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών στόχων – σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο – αξιοποιώντας πόρους και σφυρηλατώντας στενότερη συνεργασία μεταξύ βιομηχανικών, πολιτιστικών και οικονομικών εταίρων.

Η ομάδα του M4D εκτός από το ρόλο του κύριου διαχειριστή του έργου και των δεδομένων, θα ασχοληθεί επίσης με τη δημιουργία ροής εργασιών ανάπτυξης και την ενσωμάτωση Επεξηγήσιμης Τεχνητής Νοημοσύνης (XAI) σε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), για να διασφαλίσει ότι οι προγραμματιστές παιχνιδιών θα αισθάνονται άνετα χρησιμοποιώντας προηγμένη ΤΝ. Μέσω του έργου θα επικεντρωθεί στη δημιουργία ερμηνεύσιμων μοντέλων που παρέχουν διαφανείς προβλέψεις.

Κάτω από την ομπρέλα του i-Game συνεργάζονται συνολικά έντεκα φορείς από τη βιομηχανία παιγνίων, τον πολιτισμό (μουσεία) και τους τομείς της μόδας και της κλωστοϋφαντουργίας, εκπροσωπώντας διακεκριμένα ευρωπαϊκά πανεπιστημια, μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα.

Εδώ μπορείτε να δείτε το άρθρο του ΑΠΕ-ΜΠΕ